Vyštudoval som učiteľstvo matematiky a informatiky, ku ktorému sa raz chcem opäť vrátiť. Teraz som manželom jednej skvelej manželky, dvoch životachtivých detí a tímlídrom vývoja mobilných aplikácií vo www.become.sk, spolutvorcom myšlienky Bedots Education www.bedots.eu. Taktiež tvoríme logá a identiu http://potrebujemlogo.become.sk. Okrem toho sa venujem hľadaniu ciest, ako pritiahnuť viac dievčat do IT práve zlepšením spôsobu vyučovania matematiky na základných školách.

Publikované články